Údržba betonového posezení 

20.02.2024

Můj betonový nábytek mám vyrobený tak, aby vyžadoval co nejmenší a co nejjednodušší údržbu. Nábytek je navržený tak, aby mohl být na pospas povětrnostním vlivům celoročně po dlouhá léta. Níže si můžete přečíst tipy, jak prodloužit životnost celého betonového posezení.

Například betonové lavičky z hlediska údržby vyžadují pravidelné kontrolování dotažení šroubových spojů. To z důvodu, že dřevo během své životnosti postupně sesychá a dále z důvodu, že během používání betonové lavičky dochází k vytváření velice nepatrných vůlí, které se při zanedbání této údržby postupně zvětšují. Všeobecně lze tedy říct, že nový betonový nábytek je vhodné tímto způsobem zkontrolovat párkrát během sezóny. Následující sezóny zpravidla postačí kontrola betonového sezení jednou ročně. Nelze však opomenout obnovování nátěru dřevěných částí, kdy interval je závislý na umístění betonové lavičky a stolu, případně i na frekvenci používání. Zpravidla lze však říct, že je vhodné nátěr obnovit během 2–3 let.

Údržba betonového stolu je totožná s údržbou betonové lavičky, avšak s tím rozdílem, že pokud není nábytek delší dobu používán (z pravidla zimní období) doporučuji stůl na jedné straně oklopit tak, aby se na něm nedržela voda a mohla stéct. V žádném případě však NEDOPORUČUJI nábytek přikrývat různými igelity a podobně. Takovéto přikrytí způsobí to, že je nábytek v permanentní vlhkosti, jež v kombinaci s teplem urychluje degradaci dřevěných částí.